Brennwalds & Ilse Jacobsen

Ilse Jacobsen

Bakgrund

Ilse Jacobsen är ett av de mest välkända  modeföretagen i Danmark med  butiker, distribution och försäljning i 25 olika länder. Utöver den nordiska är den amerikanska marknaden en av de prioriterade.

Vad vi gör

Brennwald’s uppdrag i Ilse Jacobsen är att förstärka ledningsarbetet samt medverka i det strategiska arbetet att få företaget att stå redo inför expansion med en aggressiv tillväxtplan. Uthållighet och lönsam tillväxt är en viktig faktor i det arbetet.

Brennwalds AB

Vad vi gör

Brennwald’s är personer som är och har varit igenom en karriär där kunskapen har byggts på att ha gjort arbeten som är de vi går in och gör. VI har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras där vi även kan förklara för ledningarna och CEO vad som ska till för att få det hela att fungera. Vi har arbetat i de största internationell, nationella bolagen och haft olika roller och det ger oss en styrka i detta arbetet att få fram resultat. Vi brukar säga vi har Swiss precision. 

" VI har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras"

Hur vi arbetar/resultat

Brennwald’s  utgår hela tiden från kundens möjligheter där viljan att lyckas blir energin i projektet.

1. Kostandseffektivitet

Alltför många Project där extern affärsutveckling tillämpas blir inte vad kunden önskade och därför blir det en kostsam process där företaget inte kan tillämpa insatsen när den är klar.

2. Ärlighet

Vi är väldigt tydliga om vad som behöver göras när brennwald’s får frågan och där vi ser att viljan är större än förutsättningen då säger vi det.