Brennwalds & Swiss Chamber

Swiss Chamber of Commerce in Sweden

Presentation

Swiss Chamber of Commerce är en non-profit organisation för företag och individer intresserade av handel mellan Schweiz och Sverige.

Huvudobjektivet av Schweiziska Handelskammaren i Sverige är att fungera som en nätverksorganisation.

Kammaren skapar plattformar där företagsledare och individer kan mötas, nätverka och skapa affärsmöjligheter för medlemmarnas nytta. Kammaren har ett nära samarbete med den Schweiziska ambassaden i Sverige och den motsvarande parten i Schweiz; Swedish Swiss Chamber of Commerce in Switzerland.

 

Vad vi gör

Genom att aktivt leda styrelsearbetet i Swiss Chamber bidrar vi till att stimulera till ökad handel mellan Sverige och Schweiz. 

Brennwalds AB

Vad vi gör

Brennwald’s är personer som är och har varit igenom en karriär där kunskapen har byggts på att ha gjort arbeten som är de vi går in och gör. VI har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras där vi även kan förklara för ledningarna och CEO vad som ska till för att få det hela att fungera. Vi har arbetat i de största internationell, nationella bolagen och haft olika roller och det ger oss en styrka i detta arbetet att få fram resultat. Vi brukar säga vi har Swiss precision. 

" VI har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras"

Hur vi arbetar/resultat

Brennwald’s  utgår hela tiden från kundens möjligheter där viljan att lyckas blir energin i projektet.

1. Kostandseffektivitet

Alltför många Project där extern affärsutveckling tillämpas blir inte vad kunden önskade och därför blir det en kostsam process där företaget inte kan tillämpa insatsen när den är klar.

2. Ärlighet

Vi är väldigt tydliga om vad som behöver göras när brennwald’s får frågan och där vi ser att viljan är större än förutsättningen då säger vi det.