Om Brennwalds

Brennwalds AB

Vad gör vi?

Brennwald’s arbetar med affärsutveckling och styrelse arbete som bygger på kundens förutsättningar med tydligt resultat inriktning. Affärsutveckling är väldigt brett område där vi bryter ner den på specifika affärsområden. Det kan röra sig om en  tillväxtplan, konkurensutsatthet, lönsamhets utmaningar, kostnads strukturer, Organisations utveckling där organisationen måste uppnå en bättre bredare kompetens, Organisations genomgång där det ska tryck testas om nyckel funktioner når de förväntade nivåer som behövs i en större konkurrensutsatt miljö och många andra områden som arbetas fram tillsammans som viktiga för företaget fortsatta utveckling.

" Vi har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras"

Brennwalds AB

Vilka är vi

Brennwald’s är personer som är och har varit igenom en karriär där kunskapen har byggts på att ha gjort arbeten som är de vi går in och gör. VI har en gedigen strategisk och operativ kunskap där vi kan gå in i maskinrummet och vet vad som ska till att genomföras där vi även kan förklara för ledningarna och CEO vad som ska till för att få det hela att fungera. Vi har arbetat i de största internationell, nationella bolagen och haft olika roller och det ger oss en styrka i detta arbetet att få fram resultat. Vi brukar säga vi har Swiss precision. 

Vilka principer arbetar vi efter?

Brennwald’s  utgår hela tiden från kundens möjligheter där viljan att lyckas blir energin i projektet.

1. Kostandseffektivitet

Alltför många Project där extern affärsutveckling tillämpas blir inte vad kunden önskade och därför blir det en kostsam process där företaget inte kan tillämpa insatsen när den är klar.

2. Ärlighet

Vi är väldigt tydliga om vad som behöver göras när brennwald’s får frågan och där vi ser att viljan är större än förutsättningen då säger vi det.

Resultatet av det vi gör

Brennwald’s  sätter tydliga mål som alla förstår. De hela bygger på mål som går att uppnå samt bygger på den plattform som hela arbetet bygger på. Alla de project som vi går in i ser resulat i årest resultat och balansräkning samt i organisationens engagemang. 

Vilka vi jobbar med!

Matkomfort är ett privat ägt bolag som har under ca 10 år utvecklats väldigt starkt som en middagslöning i Stockholm med omnejd.

Ilse Jacobsen är ett företag inom dammode som är ett av de mest kända danska mode bolagen.

Swiss handelskammaren hjälper i en nätverksmiljö bolag in på den svenska marknaden, driver event och skapar mervärde för medlemsföretagen.

FarmersLink är precis vad det låter som: en direkt länk mellan dig och svenska lantbrukare, fiskare eller andra som har närproducerade råvaror och produkter att sälja.