Om Brennwalds

Brennwalds AB

Vad gör vi?

Brennwald’s arbetar med affärsutveckling och styrelsearbete som bygger på kundens förutsättningar med en tydlig resultatinriktning.

Kortfattat så bygger vi bättre verksamheter genom skräddarsydda, resultatdrivna åtgärdsplaner på både operativ nivå såväl som från styrelsenivå.

Ett axplock av de åtgärder vi har gjort de senaste åren:
– Skapa, förfina och exekvera tillväxtplaner.
– Motverka konkurensutsatthet.
– Åtgärda lönsamhetsutmaningar.
– Skapa fördelaktiga kostnadsstrukturer.
– Holistisk organisationsutveckling för en bättre bredare kompetens.
– Organisationsgenomgång med trycktestning för nyckelfunktioner

"Med en gedigen strategisk och operativ kunskap kan Brennwalds gå in i maskinrummet och vet vad som ska genomföras, när & hur."

Brennwalds AB

Vi förbättrar verksamheter

Brennwalds består av decennium av erfarenhet & kunskap, insamlat från individer från flera olika branscher, verksamheter och roller som tillsammans blir ett team. Det som förenar oss är en resultatdriven natur och en kärlek för att bygga & förbättra verksamheter.

Vårt team har erfarenhet från små lokala startups, till C-suite nivå på internationella bolag. Vår fördel ligger i vår bredd och vårt driv härstammar från en kärlek för entreprenörsskap.

  • Unik kompetens.
  • Riktig erfarenhet
  • Skräddarsydda, verksamhetsanpassade lösningar & åtgärder.

Och vi står för:

1. Kostnadseffektivitet

Vi vet av vår erfarenhet som beställare att för många projekt där extern affärsutveckling tas in inte blir vad kunden önskade, och därför förvandlas till en kostsam process där företaget inte kan tillämpa insatsen när den är klar.

2. Ärlighet

Tydlighet & transparens om vad som behöver göras när vi får frågan är för oss A och O.

Genom hela arbetet kan du förvänta dig total transparens och tydlighet, alltid för verksamhetens bästa.

Resultatet av det vi gör

Brennwalds sätter tydliga mål som alla i verksamheten förstår. Helheten bygger på mål som går att uppnå och förbättrar den plattform som hela projektet bidrar till att skapa.

Alla de projekt som vi har gått in i, och går in i framåt, ser resultatet i årets resultat och balansräkning samt i organisationens engagemang. 

Vi har bland annat jobbat med:

Matkomfort är ett privatägt bolag som under ca 10 år utvecklats väldigt starkt som en middagslösning i Stockholm med omnejd.

Ilse Jacobsen är ett företag inom dammode som är ett av de mest kända danska mode bolagen.

Swiss handelskammaren hjälper i en nätverksmiljö bolag in på den svenska marknaden, driver event och skapar mervärde för medlemsföretagen.

FarmersLink är precis vad det låter som: en direkt länk mellan dig och svenska lantbrukare, fiskare eller andra som har närproducerade råvaror och produkter att sälja.